Framgångsrikt jordbruk
Murska - MurskaBio - Raju

Vi utvecklar och tillverkar teknik som sparar energi och miljö, vilket kommer att minska och underlätta jordbruksarbete, samt att förbättra lönsamheten av gårdar. Vår expertis är tillverkning av maskiner och utrustning för bearbetning och konservering av foderspannmål. Vi är världens ledande tillverkare inom detta område.


Murska produktkatalog

Murska High-performance serie

Successful Farming

Ny W-krossningsteknik - Murskas bidrag till effektivitet och användbarhet

• Murska W-Max är en power mill, som är utvecklad för att uppfylla användarens samtliga behov. W-Max kommer att uppnå en prestanda på nästan 60 ton/timme (majs) vid lågt energibehov.  Den nya malande krossningstekniken ger perfekta resultat.
• W-roller kan användas med alla foderspannmål, oavsett om det är torrt eller skördfuktigt: havre, korn, vete, majs, ärtor, bönor och blandade spannmål.
• Särskilt lämplig för krossningsblandningar med spannmål/bönor och ärtor.
• Det valfria kontrollsystemet underlättar användningen. Krossen har automatisk påfyllningskontroll och doseringen av konserveringsmedel baseras på spannmålens fuktinnehåll. När arbetet har slutförts, skickar systemet en rapport till en mobiltelefon som entreprenören kan bifoga fakturan. Rapporten detaljerar användningstiden,  mängden tillsatt konserveringsmedel och den totala volymen för den krossade spannmålen. Systemet kommer även att skapa loggdata. Kontrollsystemet tar hand om användar- och maskinsäkerheten. I händelse av en störning, varnar krossen användaren och stoppar tillförseln av spannmål.
• Murska W-Max är kul att använda. Den har förmåga att bära en stor volym konserveringsmedel. Det är enkelt att justera krossningsnivån, men detta behövs sällan. Servicepunkterna är lättåtkomliga. Det avancerade kontrollsystemet tillåter användaren att sluta tänka på doseringen av konserveringsmedel och den krossade mängden spannmål.
• Finns det något enklare sätt att konservera spannmål?