Murskesäilöntä - menestyvän tilan menetelmä
International

Miksi murskesäilöntä kannattaa?

• Ei kuivauskustannuksia
• Pienemmät työkustannukset
• Maittavaa rehua
• Pienempi sääriippuvuus
• Pidempi puintikausi
• Viljasato jopa 30% suurempi (kuiva-aine)
• Parempi oljen rehuarvo
• Voit käyttää satoisampia lajikkeita
• Voit puida kolme viikkoa aiemmin, jolloin ravintopitoisuus on huipussaan
• Vähentää toksiinipitoisuuksia
• Maitoa jopa 11% enemmän (murskesäilötyllä maissilla)

Säilömällä murskeviljasi muovituubiin

• Et tarvitse siiloja ja kuivureita
• Vilja on samassa työvaiheessa litistetty ja säilötty
• On helppoa ja nopeaa
• Sinulla on tuottavin viljan säilöntämenetelmä

murska mycotoxin

murska laskelma
Lähde: TTS 2017/12 - Reetta Palva

Edullista ja hyvälaatuista rehua

murska murskevilja 01Murskesäilöntä on kustannustehokas tapa tuottaa rehua. Murskesäilötty rehu on hyvä ja edullinen ravinnonlähde kaikille kotieläimille - se myös parantaa tilan kannattavuutta vähäisen investointitarpeen ja pienentyneiden tuotantokustannusten kautta. Murskesäilötyn rehun yksikkökustannukset ovat kuivattua viljaa selvästi halvemmat.

Murskesäilötty rehu on valmista sellaisenaan; se voidaan viedä varastopaikastaan suoraan ruokintaan. Murskesäilöntä säästää energiaa ja hyödyntää tilan kapasiteettia tehokkaasti; esimerkiksi puimurin käyttöaika pitenee kun murskesäilöntään menevä vilja voidaan puida muuta satoa aikaisemmin.

Viljelytekniikka ja korjuu

Murskesäilöntä perustuu viljan maitohappokäymiseen. Maitohappokäyminen saadaan aikaan, kun viljan pH alennetaan säilöntä-aineella noin 4:ään ja ilman pääsy rehumassaan estetään.

Murskesäilöttävä vilja voidaan viljellä kuten kuivattava viljakin. Vilja korjataan murskesäilönnässä aikaisemmin ja kosteampana - puinti tapahtuu keltatuleentumisasteella, jolloin viljan kuiva-ainepitoisuus sekä energia- ja valkuaisarvot ovat korkeita. Kosteusprosentti on tässä vaiheessa 30-40. Aikainen puinti mahdollistaa myös myöhäisten ja satoisten rehuviljalajikkeiden käytön.

Murskeviljan viljelyssä voidaan myös pellon typpilannoitustasoa nostaa - näin päästään vieläkin suurempiin satoihin. Karjanlantaa voidaan hyödyntää vapaammin.

Varastointi

Säilötty vilja voidaan varastoida muovituubiin, laakasiiloon, aumaan tai ilmatiiviiseen torniin.

Murskevilja muovituubiin

Tuubisäilöntä on edullinen ja suoraviivainen säilöntämuoto. Vilja puidaan pellolla, tuodaan perävaunulla säilöntäpaikalle, litistetään ja säilötään muovituubiin samassa työvaiheessa. Vilja siirretään kärrystä etukuormaajalla tai täyttökuljettimella tuubipakkainlaitteella varustetun valssimyllyn suppiloon. Tuubitus on vaivatonta, sillä laite huolehtii säilönnästä ja tuubia ei erikseen tarvitse tiivistää tai painottaa. Se on myös edullista koska siiloja ei tarvita ja varastotilaa voi hankkia satomäärän mukaan. Sääriippuvuus on myös pienempi, kuin laakasiilosäilönnässä. Tuubituksen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Tuubitus on mahdollista kaikissa sääoloissa.

murska murskevilja 06

Hyvä ja edullinen ravinto kaikille kotieläimille

Aikaisemmasta korjuuajasta huolimatta murskeviljan ravintoainepitoisuus korjuuhetkellä vastaa täysin kuivattua viljaa. Normaali käymisprosessi aiheuttaa säilönnän aikana jonkin verran muutoksia ravintoainesisältöön. Murskesäilötty maissi on erittäin tehokasta viljarehua lypsylehmille lisäten maidon tuotosta jopa 11%.
(Szent István University, Faculty of Veterinary Science”, Budapest, Hungary)

Märehtijät

murska murskevilja 03Lihakarja kasvaa murskeviljalla yhtä hyvin kuin kuivatullakin viljalla. Joissakin kokeissa kasvutulokset ja rehuhyötysuhde ovat olleet jopa kuivattua viljaa parempia. Koetulosten mukaan murskevilja soveltuu hyvin lypsylehmien rehuksi. Murskesäilötyn viljan kuiva-aineen koostumus, sulavuus ja rehuarvo on sama kuin kuivatun viljan.

Murskevilja lypsylehmien ruokinnassa

Suuren kosteutensa vuoksi rehuseoksiin ja ruokintapöydälle jaettavan murskeviljan kilomäärien tulee olla kuivattua viljaa suurempia. Muuten murskeviljaa voidaan käyttää kuten kuivaa viljaa ja sillä voidaan korvata kuivattu vilja kokonaan.

Siat

Myös sioille murskevilja on käyttökelpoista sellaisenaan ja soveltuu erityisen hyvin liemiruokintaan. Käytännössä kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu voi olla 8-10 % ilman että kasvutuloksissa tai rehuhyötysuhteessa tulee huomattavia eroja. Murskeviljan E-vitamiinipitoisuus on alempi kuin kuivatussa viljassa, joten ruokinnassa kannattaa huolehtia sen täydennyksestä.

murska murskevilja 05murska murskevilja 04Siipikarja

Murskesäilötty ohra ilman jatkokäsittelyä on maittavaa rehua myös siipikarjalle. Kasvutulokset broilereilla ovat olleet vähintään kuivatun viljan veroisia, mutta rehuhyötysuhde on ollut useimmiten parempi. Tämä johtuu murskeviljan energia-arvosta, joka on noin 25 % kuivattua viljaa parempi. Energia-arvon muutos johtuu säilönnän aikana tapahtuvasta ß-glukaanin hajoamisesta, jolloin sulavuutta huonontava viskositeetti alenee. Energia-arvon suhteen murskesäilönnällä saavutetaankin sama etu kuin entsyymilisäyksellä. Murskesäilöntä parantaa myös jonkin verran kokonaisaminohappojen sulavuutta. Yksittäisistä aminohapoista ohran lysiinin ja treoniinin sulavuudet ovat kokeissa olleet kuivattua viljaa parempia, mutta sen sijaan rikkipitoisten aminohappojen sulavuudessa ei ole eroa. Murskesäilötyn viljan fosforin sulavuus on myös siipikarjalla kuivattua viljaa suurempi.

 

Murskesäilöntä pähkinänkuoressa

• Satoisien ja myöhäisten lajikkeiden käyttö mahdollista
• Pui 2-3 viikkoa normaalia aikaisemmin keltatuleentumisasteella, tavoitekosteus 30-45 %
• Murskaus suoraan pellolla tai varastointipaikalla tarkoitukseen kehitetyllä Murska-myllyllä
• Käytä AIV-säilöntäainetta 3-5 l/t
• Varastointi laakasiiloon, aumaan (muovitus sekä huolellinen painotus ja peittäminen),
muovituubiin tai tornisiiloon
• Ruokinnan voi aloittaa n. 3 viikon kuluttua säilönnästä

Murskesäilönnällä hyvää ja edullista rehua

• Murskevilja sopii erinomaisesti seosrehuruokintaan
• Murskevilja sopii kaikkien kotieläinten ruokintaan
• Murskeviljalla on hyvä rehuarvo
• Voidaan käyttää myöhäisempiä lajikkeita ja korjata vilja huonommallakin säällä
• Voidaan hyödyntää tehokkaammin karjanlantaa
• Rehuyksikkö edullisempi kuin kuivalla viljalla
• Kuivauskapasiteetti ei rajoita korjuuta
• Murskesäilöntä jatkaa puimurin käyttöaikaa syksyllä
• Parempi fosforin hyväksikäyttö sioilla ja siipikarjalla
• Sopii hyvin liemiruokintaan
• Murskesäilötty vilja ei pölyä
• Energiaa säästävä rehuntekomenetelmä
• Vähentää toksiinipitoisuuksia