Investointiavustus

Tiesithän, että murskeviljan teknologiainvestointeihin voi saada investointiavustusta!

Murskeviljan teknologiainvestointeihin on mahdollista saada investointiavustusta. Investointi rahoitetaan työympäristön parantamiseen liittyvien investointien kautta. Avustusta on mahdollista saada 30 % investoinnin verottomasta kustannusarviosta. Avustuksen minimimäärä on 3 000 euroa eli investoinnin tulee olla vähintään 10 000 euron suuruinen, että avustus voidaan myöntää.

Investointitukea haetaan oman alueen Ely-keskuksesta. Investointituessa on vuosittain neljä hakukierrosta, jotka päättyvät 15.1., 15.3, 15.8. ja 15.10. Näihin päivämääriin mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn. Investointitukihakemuksia voi kuitenkin jättää jatkuvasti Hyrrä-palvelussa.

Investointitukihakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelman tekstiosio, mutta laskelmia ei näissä investoinneissa liiketoimintasuunnitelman liitteeksi tarvita. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa kuitenkin tehdä huolella, koska kaikki investointitukihakemukset pisteytetään Ely-keskuksissa liiketoimintasuunnitelman perusteella. Muita tarvittavia liitteitä ovat tarjoukset investoinnista, maatalouden veroilmoitus, verotuspäätös sekä lainaluettelo.

Oman alueesi ProAgrian talousasiantuntijat avustavat sinua kaikissa investointeihin liittyvissä asioissa kuten liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja investointitukihakemuksen teossa. Voit ottaa yhteyttä ProAgriaan  myös kaikissa muissa talouteen liittyvissä asioissa oli kysessä sitten investoinnit, sukupolvenvaihdos, yhtiöittäminen tai ylipäätään talouden tarkastelu ja suunnittelu.

platina 20072019 peruslogo EN web