Tervetuloa ekstranetpalveluumme.

Kirjaudu aluksi tunnuksilla, jotka sait Murska-yhteyshenkilöltäsi.


TIEDOTE MURSKA JÄLLEENMYYJILLE

Yleisen materiaalien ja komponenttien hinnannousun takia tulemme nostamaan kaikkien tuotteidemme hintoja.

-          Koneisiin ja laitteisiin kohdistuva hinnankorotus on 5 – 8 %

-          Varaosien hinnankorotus on 8 %.

-          Uudet hinnat astuvat voimaan 15.9.2021.

-          Tilaukset, jotka on jätetty tehtaallemme ennen 15.9.2021, tulemme toimittamaan vanhalla hinnalla.

Uudistamme hinnastomme elokuun 2021 aikana, ja asetamme ne extranettiin saataville välittömästi niiden valmistuttua.

Mikäli et pysty käyttämään extranet-palveluamme, pyydäthän uuden hinnaston suoraan myyjältämme.

Ystävällisesti,

Terhi Korte

Toimitusjohtaja


MEDDELANDE FÖR MURSKA-ÅTERFÖRSÄLJARE

På grund av kraftigt ökade råvara- och komponentpriser är vi tvungna att höja priserna på alla Murska-produkter:

- Prisökningen på maskiner och utrustning är 5 - 8%

- Prisökningen på reservdelar är 8%.

- De nya priserna träder i kraft den 15. i september 2021.

- Beställningar före 15. september 2021 levereras till det gamla priset.

- Prislistor uppdateras och är tillgängliga på Murska extranet under augusti 2021

- Om du inte kan använda vår extranettjänst, vänligen begär en ny prislista direkt från vår säljare.

Terhi Korte

VD

   

Welcome to our customer site.

Log in using the credentials you got from Your Murska contact person.

Contents are for confindential use. Don't send or give pricelists to outsiders.


INFORMATION STATEMENT FOR MURSKA–DISTRIBUTORS

Due to the general increase in the prices of materials and components, Murska is obliged to increase prices of all products as follows:

- For machinery and accessories 5 - 8%

- For spare parts 8%.

- The new prices will come into force on the 15th of September 2021.

- Orders placed at our factory before September 15, 2021 will be delivered at the old price.

The price lists will be updated during August 2021 and they will be available on Murska extranet.

If you are unable to use our Murska extranet service, please request a new price list directly from our seller.

Terhi Korte

CEO


Юливиеска 15 июля 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ MURSKA

В связи с общим повышением цен на материалы и комплектующие мы вынуждены повысить цены на всю нашу продукцию.

- Повышение цен на машины и оборудование составит 5-8%.

- Повышение цены на запчасти - 8%.

- Новые цены начнут действовать с 15 сентября 2021 года.

- Заказы, размещенные на нашем заводе до 15 сентября 2021 года, будут отгружаться по старой цене.

Мы обновим наш прайс-лист в течение августа 2021 года и разместим его в Экстранете, как только он будет готов.

Если вы не можете воспользоваться услугами нашего Экстранета, запросите новый прайс-лист напрямую у нашего продавца.

Терхи Корте

Генеральный директор